Comórtas Ealaíne 2019

Seolta ag Eolas ar 27 Márta, 2019.

Tá áthas orainn torthaí na moltóireachta agus na buaiteoirí roghnaithe a fhoilsiú. Mar is gnáth, bhí ealaíon ar ard-chaighdeán againn ó scoileanna an bhaile agus tréaslaímid le gach éinne a sheol pictiúr chugainn.

Seo dhaoibh mar sin buaiteoirí na bliana seo:

Buaiteoir Bunranganna Bunscoile:

Nina Gneza, Rang 1, Carysfort NS.

Dara háit Bunranganna Bunscoile:

Chloe Johnson, Rang 1, Carysfort NS.

Buaiteoir Ardranganna Bunscoile:

Doireann O'Hanlon, Rang 6, St. Patrick's Bearna Chlé.

Dara háit Ardranganna Bunscoile:

Patrick O'Reilly, Rang 6.

Buaiteoir Meánscoile:

Madina Jokubauskaite, Bliain 1, St. Mary's College.

Dara háit Meánscoile:

Amy Forde, Bliain 1, Glenart College.

Comhghairdeachas dár mbuaiteoirí. Seolfar na duaiseanna go dtí na scoileanna an tseachtain seo chugainn.

Ár mbuíochas do mhúinteoirí an bhaile as ucht páirt a ghlacadh i gcomórtas na bliana seo.

Ranganna Gaeilge

Seolta ag Eolas ar 4ú Feabhra, 2019.        English

Tá na ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ag tosnú arís agus beidh oíche chlárúcháin againn sa leabharlann ar an bpríomhshráid san Inbhear Mór ar 19:00 an Deardaoin beag seo (7ú Feabhra). Más mian leat áit sna ranganna a chinntiú agus más mian leat rogha a bheith agat faoin leibhéal ranga a mhúinfear, ní mór duit freastal ar an oíche chun clárú.

Leanfaimid an clár TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) atá bunaithe ar Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (FTCE) a leagann amach slí chéimithe ar líofacht iomlán a bhaint amach i dteangacha na hEorpa. Tá gach eolas faoin gcúrsa ar fáil ar an suíomh TEG. Is féidir linn cúrsa A1, A2 nó B1 a chur ar fáil, ag braith ar an éileamh. Bígí linn ar an Déardaoin chun do rogha a chlárú agus chun aon cheisteanna atá agaibh a chur.

Beidh na ranganna ar siúl gach Déardaoin ar a 19:00 agus beidh siad ar siúl as seo go Samhraidh. Beidh na ranganna saor inb aisce ach iarrfar ar fhoghlaimeoirí tabhartas €20 a dhéanamh le costais na ranganna a chlúdú agus chun tacú le hobair Ghlór na nGael san Inbhear Mór. Táimid ag súil le slua mór a fheiceáil sa leabharlann ar an oíche. Tá fáilte roimh chách.

Nótaí ón gCruinniú Chinn Bliana.

Seolta ag Eolas ar 31ú Eanáir, 2019.        English

Gabhann Glór na nGael an Inbhir Mhóir ár mbuíochas as gach éinne a d'fhreastal ar an gCruinniú Chinn Bliana an tseachtain seo. Seo thíos na miontuairiscí ón gcruinniú.

 1. Fáilte - mhínigh Cian stair agus aidhmeanna Ghlór na nGael an Inbhir Mhóir. Sár-obair Mhichíl Uí hAilpín aitheanta.
 2. Toghchán - Toghadh na hoifigigh seo a leanas.
  • Cathaoirleach - Tara Hipwell
  • Cisteoir - Áine Ní Bhriain
  • Rúnaí - Pól Ó Fathaigh
 3. Ranganna Gaeilge. Tosnófar arís iad - tráthnóna Déardaoin sa leabharlann . Oíche chláraithe ar an 7 Feabhra. Cian le fógraí a dhéanamh agus iad a scaipeadh mórthimpeall an bhaile.
 4. Seachtain na Gaeilge. Ba mhaith linn an comórtas ealaíne a dhéanamh arís. Cian le fógra a dhearadh agus a scaipeadh ar na scoileanna sa bhaile. Déanfaidh Fiona iad a bhailiú ansin.
 5. Féile Cheoil. Duine ag teastáil chun cuidiú le na moltóirí ar an 3 Márta & 10 Márta agus b'fhearr gan múinteoir scoile ón mbaile seo a bheith ann. Déanfaidh Tara iarracht é a dhéanamh agus beidh Cian ann chun cuidiú freisin.
 6. Tuairisc Airgeadais. Tuairisc tugtha ag an gcisteoir. An-chuid á íoc againn i dtáillí bainc ainneoin nach bhfuil mórán le déanamh ar an gcuntas. Áine le fiosrú a dhéanamh ar na cuntais a athrú go EBS áit nach bhfuil aon táillí is cosúil.

Táimid ag tnúth go mór leis an bhliain mhór romhainn!

Cruinniú Chinn Bliana.

Seolta ag Eolas ar 19ú Eanáir, 2019.        English

 

Tá an Nollaig curtha dínn anois agus tá sé thar am muid féin a eagrú don bhliain amach romhainn. Mar sin, beidh Cruinniú Cinn Bliana againn ag 19:00 ar an 29 Eanáir i Seomra an Phobail sa Leabharlann ar an bPríomhshráid san Inbhear Mór. Tá roinnt le hullmhú againn: Coiste nua a thoghadh, socraithe a dhéanamh do Sheachtain na Gaeilge, ár Ranganna Gaeilge a sheoladh arís agus na comórtais Gaeilge san Arklow Music Festival a eagrú.

Mar is gnáth, tá fáilte roimh chách, is cuma cén cumas Gaeilge atá acu. Fad is go bhfuil suim sa teanga agat, beidh fáilte romhat i nGlór na nGael an Inbhir Mhóir. Seolfar clár na hoíche ar r-phost amach anseo, agus má tá suim agat seol r-phost chugainn le clárú. Tá súil againn slua mór a fheiceáil ar an 29ú, go háirithe baill nua.

Mícheál Ó hAilpín.

Seolta ag Eolas ar 9ú Nollaig, 2018.        

Is le fíorbhrón a fhógraímid go bhfuil Mícheál Ó hAilpín imithe ar Shlí na Fírinne. Ba mhian le Glór na nGael an Inbhir Mhóir comhbhrón a dhéanamh le clann agus cairde Mhichíl agus cuimhnímid le bród ar an dtréanobair a rinne Mícheál thar blianta ar son na Gaeilge sa bhaile seo againne.

Ar dheis Dé go raibh a anam dílis.

Oíche Fháilte & Chláraithe.

Seolta ag Eolas ar 6ú Aibreán, 2018.        English

Beidh oíche fháilte & chláraithe againn sa Leabharlann ar an bPríomhshráid ar an Déardaoin seo chugainn (12ú Aibreán) ar an 19:00. Is deis é seo bualadh leis na múinteoirí agus roinnt a fhoghlaim faoi na cúrsaí a mhúinfear agus cinneadh a dhéanamh ar an gcúrsa is oiriúnaí duit, cé acu A2 nó B1 Tá fáilte roimh chách is cuma má tá Gaeilge mhaith agat cheana féin nó más foghlaimeoir nua thú.

Más mian leat páirt a ghlacadh sna ranganna ach nach féidir leat bheith i láthair an Déardaoin seo chugainn, seol r-phost chugainn agus cuirfimid ar an liosta sibh. Tá súil againn slua mór a fheiceáil ar an oíche. Bain triail aisti!.

Ranganna Gaeilge.

Seolta ag Eolas ar 18ú Márta, 2018.        English

Mar chuid d'imeachtaí Bliain na Gaeilge, ba mhaith linn ár ranganna Gaeilge a chur ar siúl arís. Ar an gcéad dul síos ba mhaith linn an éileamh a mheas agus mar sin dá mbeadh suim agat freastal ar ranganna Gaeilge seol r-phost chugainn agus beimid i dteagmháil go luath.

Ag braith ar an éileamh, tá sé ar intinn againn an cúrsa TEG A2 nó B1 a dhéanamh. Mar threoir, má tá sé ar do chumas brí an an fhógra seo a thuiscint don mórchuid, is cúrsa B1 a oirfeadh duit, ach más rud é go raibh ort tagairt a dhéanamh don leagan Béarla, is cúrsa A1 is fearr duit is dócha. Ón dtaithí atá againn i mblianta eile, ní fiú ranganna a chur ar siúl mura bhfuil ar a laghad 15 foghlaimeoir cláraithe.

Rang amháin in aghaidh na seachtaine a mhairfeadh uair a chlog nó mar sin, a bheadh i gceist, agus d'fhéadfaimis gloine nó cupán a ghlacadh i ndiaidh gach ranga chun deis labhartha a thabhairt do na foghlaimeoirí má tá uair eile Gaeilge ag teastáil ó éinne. Má tá suim agat, tapaigh an deis - seol scéal chugainn a luaithe is féidir agus tosnóimid ag tús na míosa seo chugainn.

Cruinniú Míosúil.

Seolta ag Eolas ar 1ú Márta, 2018.        English

Beidh ár gcruinniú míosúil againn ar an gCéadaoin seo chugainn (7ú Márta) san Óstán Arklow Bay ar a 20:00.

Má tá suim agat sa Ghaeilge agus a stádas agus a feiceálacht san Inbhear Mór, ba bhreá linn bualadh leat ar an oíche, chun uair nó dhó a chaitheamh i measc comhluadar Gaelach. An bhfuil tuairimí agat i leith na Gaeilge sa bhaile? An bhfuil suim agat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge labhartha féin, nó ar mhaith leat cabhrú leosan ar mhaith leo deis cleachtaithe chun a gcúpla focal a úsáid?

Tá fáilte roimh chách, idir an seandream atá ag freastal ar na cruinnithe le blianta agus orthusan ar mhaith leo páirt a ghlacadh amach anseo. Tá fáilte ach go háirithe roimh duine ar bheagán Gaeilge ar mhaith leo foghlaim - ócáid sóisialta atá i gceist agus tá súil againn slua mór a fheiscint ann ar an oíche.

Má tá eolas ar bith ag teastáil seol r-phost chugainn agus beimid i dteagmháil go luath.

Maidin Chaifé i Joanne's.

Seolta ag Eolas ar 24ú Iúil, 2017.        English

*** D'ÉIRIGH GO BREÁ LEIS AN GCÉAD MAIDIN CHAIFÉ. BHÍ SLUA DEAS I LÁTHAIR AGUS DÉANFAIMID RUD RIALTA AS DÁ BHARR. GACH MAIDIN DÉARDAOIN AR A 11:00. ***

Buíochas le Joanne's ar an bPríomhshráid as ucht maidin chaifé a eagrú do maidin Déardaoin (27ú Iúil). Tá súil againn rud rialta a dhéanamh de seo sa chaoi is gur féidir le héinne bualadh isteach ar Joanne's agus cupán nó dhó a ghlacadh i gcomhluadar fáilteach Gaelach.

Is deis é seo do chuile dhuine cleachtadh a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge nó a bhfuil acu a fheabhsú i measc cairde agus tá fáilte roimh chách, idir Gaeilgeoirí líofa agus lucht foghlama na gcúpla focal. Bain triail as go bhfeicfidh sibh!

Tá súil againn slua (beag nó mór) a fheiscint ar a 11:00 nó mar sin ar an Déardaoin agus ar gach Déardaoin eile leis. Scaipigí scéal!

Dea-rún na hAthbhliana
         - Ranganna Gaeilge.

Seolta ag Eolas ar 4ú Eanáir, 2017.        English

Is minic an tráth seo bliana go leagaimid dúshláin romhainn féin feabhas éigin a chur ar ár saolta. Ós rud é nach n-oireann an áras gleacaíochta do chuile dhuine tá Glór na nGael sásta rogha eile (i bhfad níos saoire!) a chur ar fáil - teanga nua a fhoghlaim. Nó b'fhéidir sean-teanga a athfhoghlaim? Beidh ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ag tosnú an mhí seo (19ú Eanáir) sa leabharlann áitiúil.

Beidh na ranganna ar siúl gach tráthnóna Déardaoin ar a 19:00 as sin amach, agus úsáidfear an córas TEG don mórchuid, cé go mbeidh an béim curtha ar cúrsaí cumarsáide ionas gur féidir le gach duine a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus a feabhsú. Níl sé socraithe fós cén cúrsa TEG a leanfar, ach ag braith ar na foghlaimeoirí féin, déanfaimid A2 nó B1. Is féidir gach eolas ar na cúrsaí a fháil ar an suíomh TEG agus déanfar cinneadh de réir éileamh na bhfoghlaimeoirí.

Tá fáilte roimh chách, dár ndóigh, idir daoine a d'fhreastal ar chúrsaí linn cheana féin agus éinne ar mhaith leo triail a bhaint as don chéad uair.

Más mian le héinne clárú linn, seol r-phost chugainn agus inis dúinn, d'ainm, d'uimhir gutháin agus (más féidir) cén cúrsa ar fearr leat a dhéanamh.

Tá Glór na nGael an Inbhir Mhóir fíorbhuíoch do fhoireann na leabharlainne as ucht an seomra a chur ar fáil agus as ucht a gcuid tacaíochta ar fad.

Saol an Phiarsaigh.

Seolta ag Eolas ar 12ú Bealtaine, 2016.    

Beidh Séadna Mac Seoin ag tabhairt cainte an tseachtain seo chugainn ar shaol agus ar shaothar Phádraig Mac Piarais san leabharlann nua. Tosnaíonn sé ag 18:45 ar an Mháirt (17ú Bealtaine) agus is féidir clárú dó sa leabharlann anois.

Tá súil againn slua mór a fheiscint ann ar an oíche.

Buaiteoirí Ealaíne 2016.

Seolta ag Eolas ar 20ú Márta, 2016.    

Tá an mholtóireacht déanta agus na buaiteoirí roghnaithe. Mar is gnáth, bhí ealaíon ar ard-chaighdeán againn ó scoileanna an bhaile agus tréaslaímid le gach éinne a sheol pictiúr chugainn.

Ár mbuíochas chomh maith do mhúinteoirí an bhaile as ucht páirt a ghlacadh i gcomórtas na bliana seo.

Seo dhaoibh mar sin buaiteoirí na bliana seo:

Buaiteoir Bunranganna Bunscoile:

Eva Travers, Rang 2, Gaelscoil an Inbhir Mhóir.

Dara háit Bunranganna Bunscoile:

Dara Ó Ceallaigh, Naíonáin Mhóra, Gaelscoil an Inbhir Mhóir.

Buaiteoir Ardranganna Bunscoile:

Buaiteoir - Mantas Jasas, Rang 4, St. John's SNS.

Dara háit Ardranganna Bunscoile:

Daisy Tyner, Summer Nic Fhearaile & Rowan Prestage, Rang 5, Gaelscoil an Inbhir Mhóir.

Buaiteoir Meánscoile:

Lauren Ní Laoi, Bliain 2, Gaelcholáiste na Mara.

Dara háit Meánscoile:

Carla Ní Dhuinn, Bliain 2, Gaelcholáiste na Mara.

Comhghairdeachas dár mbuaiteoirí. Seoladh na duaiseanna go dtí na scoileanna an tseachtain seo caite.

Comórtas Ealaíne Sheachtain na Gaeilge.

Seolta ag Eolas ar 13ú Márta, 2016.    

Tá an ealaíon go léir bailithe againn agus táimid anois is mbun mholtóireachta chun na buaiteoirí a roghnú.

Foilseofar na buaiteoirí an tseachtain seo chugainn ach seo físeán gearr a léiríonn roinnt de na iarratais is fearr a fuaireamar.

Ár míle buíochas le chuile dhuine a ghlac páirt i mbliana.

Feachtas Thoghcháin Chonradh na Gaeilge.

Seolta ag Eolas ar 14ú Feabhra, 2016.    English

Conradh na Gaeilge i mbun fheachtais toghchánaíochta fé láthair agus tá siad ag lorg trí éileamh ó na páirtithe polaitíochta i leith na Gaeilge.

Má tá suim agaibh i dteanga agus i gcultúr dúchasach na hÉireann, molaimid daoibh an bhileog thíos a léamh agus aon iomaitheoir a thagann ag lorg vótaí a cheistiú go bhfeice tú an dtacaíonn siad leis na héilimh atá faoi bhráid an Chonartha.

Is féidir cóip dhátheangach den bhileog a íoslódáil anseo.

Dánta don Arklow Music Festival.

Seolta ag Eolas ar 11ú Deireadh Fómhair, 2015.

A mhúinteoirí agus a iomaitheoirí, tá na dánta don Arklow Music Festival na bliana seo chugainn roghnaithe agus foilsithe againn ar an bhfo-shuíomh anseo.

Táimid ag tnúth go mór le feis na bliana seo chugainn agus tá súil againn go mbainfidh sibh uile taitneamh as na dánta a roghnaíodh.

Ranganna Gaeilge.

Seolta ag Eolas ar 5ú Deireadh Fómhair, 2015.    English

Tá na ranganna Gaeilge tosnaithe arís, gach Déardaoin ar a hocht a chlog sa Ghaelscoil. Má tá suim agat freastal orthu, seol r-phost chugainn ag eolas@gloraninbhirmhoir.ie.

Comórtas Ealaíne Sheachtain na Gaeilge.

Seolta ag Eolas ar 12ú Aibreán, 2015.    

Tá an mholtóireacht déanta agus na buaiteoirí roghnaithe. Mar is gnáth, bhí ealaíon ar ard-chaighdeán againn ó scoileanna an bhaile agus tréaslaímid le gach éinne a sheol pictiúr chugainn.

Ár mbuíochas chomh maith do mhúinteoirí an bhaile as ucht páirt a ghlacadh i gcomórtas na bliana seo.

Seo dhaoibh mar sin buaiteoirí na bliana seo:

 • Bunranganna bunscoile:
  1. Buaiteoir - Ava Dobson, Rang 2, Carysfort NS.
  2. Dara hÁit - Conal Flood, Rang 2, Carysfort NS.
 • Ardranganna bunscoile:
  1. Buaiteoir - Alana Connolly, Rang 6, St. Michael's GNS.
  2. Dara hÁit - Aida Urbanaviciute, Rang 6, St. Michael's GNS.
 • Ranganna meánscoile:
  1. Buaiteoir - Labhaoise Ní Rian, Bliain 1, Gaelcholáiste na Mara.
  2. Dara hÁit - Sinéad Ní Chiardha, Bliain 1, Gaelcholáiste na Mara

Comhghairdeachas dár mbuaiteoirí. Seolfar na duaiseanna go dtí na scoileanna an tseachtain seo chugainn.

Lá 'le Bríde fé mhaise daoibh uile.

Seolta ag Eolas ar 1ú Feabhra, 2015.    

Anois teacht an Earraigh ... ardóimid ár seolta!

Bliain úr nua romhainn agus obair le déanamh. Tá cruinniú míosúil le bheith againn ar an 10ú Feabhra (Dé Máirt) ar a 20:00 san Óstán Arklow Bay mar is gnáth.

Beidh fáilte is céad roimh chách, go háirithe roimh baill nua atá suim acu sa Ghaeilge agus a cur chun cinn.

Buaiteoirí Ealaíne.

Seolta ag Eolas ar 23ú Márta, 2014.    

Tá an-áthas orainn na buaiteoirí sa chomórtas ealaíne a fhoilsiú inniu.

Tá súil againn gur bhain sibh uile an-taitnmeamh as bhur n-iarrachtaí agus go gcuirfidh sibh isteach arís ar an gcomórtas an bhliain seo chugainn.

Buaiteoir Bunranganna Bunscoile:

Daniel Therkelsen, Rang 2, Carysfort National School.

Dara háit Bunranganna Bunscoile:

Keith Macmillan, Rang 2, Carysfort National School.

Buaiteoir Ardranganna Bunscoile:

Muireann Ní Chonchubhair, Rang 6, Gaelscoil an Inbhir Mhóir.

Dara háit Ardranganna Bunscoile:

Laura Enriquez, Rang 6, St Micheal's Girls National School.

Buaiteoir Meánscoile:

Tegan Forde & Maeike van der Heide, Bliain 4, Gaelcholáiste na Mara.

Dara háit Meánscoile:

Elena Lee & Chloe Cullen, Bliain 2, Gaelcholáiste na Mara.

Comórtas Ealaíne.

Seolta ag Eolas ar 17ú Márta, 2014.    

Buíochas ó chroí do múinteoirí an bhaile a sheol na céadta pictiúir don chomórtas ealaíona chugainn an tseachtain seo caite. Seo chugaibh físeán a léiríonn iarrachtaí scoláirí an bhaile.

Má tá d'iarracht féin le feiceáil thuas, tá seans go mbeirfidh tú an bua.

Tá súil againn go mbeidh na cinntí déanta roimh deireadh na seachtaine agus foilseofar roinnt den ealaíon anseo chomh maith le hainmneacha na mbuaiteoirí.

Lá 'le Pádraig sona daoibh uile.

Comórtas Gael DJ.

Seolta ag Eolas ar 4ú Feabhra, 2014.    

Táimid ag seoladh ár gcomórtas Gael DJ arís i mbliana do dhaltaí iar-bhunscoile an bhaile.

Is deis é seo an Ghaeilge atá in úsáid sna seomraí ranga a chur i bhfeidhm ar thionscnamh suimiúil (& spraoiúil b'fhéidir) chun cruthaitheacht, cumas cainte agus cur i láthair na ndaltaí a léiriú.

Má tá Hector nua i bhfolach i measc scoláirí an Inbhir Mhóir tá súil againn é nó í a aimsiú sa chomórtas seo.

Is féidir suim iontrála a chlárú trí r-phost a sheoladh chugainn agus tá rialacha agus treoirlínte an chomórtais ar fáil anseo.

Gaeilge on The Run.

Seolta ag Eolas ar 15ú Nollaig, 2013.    English

Mar fhocal scor na bliana, ba mhaith linn bhur n-áird a dhíriú ar leabhrán frásaíochta atá curtha le chéile ag fiontraithe óga na Gaelcholáiste - Gaeilge on the Run. Níl amhras ach go mbeadh sé áisiúil d'éinne atá ag foghlaim agus táimid sásta saothar na bhfiontraithe seo a mholadh.

Ta cóipeanna ar díol ón nGaelcholáiste agus ón nGaelscoil nó is féidir dul i dteagmháil leis an gcomhlacht féin anseo.

Seo thíos samplaí den leabhrán agus táimid cinnte go n-aontófaí gur éacht ceart atá déanta acu a tháirg é.

Maith sibh Ailís & Teresa!

Sos Nollag.

Seolta ag Eolas ar 15ú Nollaig, 2013.    English

Bhí an rang deireanach againn an Déardaoin seo caite agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach éinne a d'fhreastal ar na ranganna go dtí seo. Tá súil againn siobh uile a fheiceáil ar ais linn i nidiaidh na laethanta saoire. Ba mhaith linn dár ndóigh ár mbuíochas a ghabháil freisin le Bord Bainistíochta na Gaelscoile as ucht na áiseanna a chur ar fáil dúinn. Gan iad, ní bheadh muid ábalta na ranganna a sholáthar ar chor ar bith

Tosnóidh na ranganna arís ag deireadh Mí Eanáir agus seolfar teachtaireacht leis an t-am agus an dáta am éigin i ndiaidh na Nollag.

Tá súil againn go mbaineann sibh sult agus sonas as cheiliúradh na Nollag agus guímid athbhliain fé mhaise oraibh uile.

Cruinniú Chinn Bliana.

Seolta ag Eolas ar 8ú Deireadh Fómhair, 2013.    English

Beidh ár gCruinniú Chinn Bliana againn ar an 21ú Deireadh Fómhair (Dé Luain) san Óstan Arklow Bay ar a 19:30. Tá fáilte roimh éinne atá suim acu i gcultúr agus teanga dúchasach na tíre a chur chun cinn sa bhaile seo againne.

Déanfar cur síos ar an obair atá curtha i gcrích i mbliana againn agus toghfar coiste nua chun tabhairt faoi chlár oibre na bliana atá romhainn.

Beatha ár dteanga í á labhairt - bígí linn.

Clár.

 • Fáilte.
 • Miontuairiscí Anuraidh.
 • Tuairisc an Chisteora.
 • Toghchán an Choiste Nua.
 • Gnó Eile.

Más mian le héinne aon rud a chur leis an gclár thuas seol tuairimí chuig an rúnaí.

Fáilte is fiche chuig suíomh idirlíne Ghlóir na nGael an Inbhir Mhóir.

Seolta ag Eolas ar 23 Meán Fómhair, 2011.    English

Seo dhaoibh a chairde an chéad dréacht do shuíomh idirlíne Ghlóir na nGael san Inbhear Mór. Beidh obair na gcapall ar siúl againn amach anseo seo an suíomh a choimeád beo bríomhar agus reatha ach maith dúinn an tús beag seo. Murar leath na hoibre é, is tús fós é.

Tá sé mar aidhm againn i mbliana ár gcumann beag a fhás agus má tá suim agat i labhairt na Gaeilge nó i gcultúr gaelach i gcoitinne, ba bhreá linn tú a fháiltiú inár measc. Más scoláire thú ag ullmhú do scrúdaithe agus ar mhaith leat cleachtadh a dhéanamh ar do Ghaeilge labhartha, fáilte romhat. Más tuismitheoir thú le dalta ag freastal ar an nGaelscoil nó ar an nGaelcholáiste agus ba mhaith leat cabhrú leis an obair bhaile, fáilte romhat. Más ball de chumann spóirt sa bhaile agus ba mhaith leat an Ghaeilge a chur chun cinn ann, fáilte romhat.

Ranganna Gaeilge

Seolta ag Eolas ar 19ú Meitheamh, 2019

Tá na ranganna Gaeilge ag tógáil sosa anois go dtí an Fómhar. Seolfar nóta amach nuair atáimid réidh le filleadh ar an obair.

Tá fáilte roimh chách agus is féidir tosú ar na ranganna am ar bith. Bain triail aisti!

Arklow Music Festival

Seolta ag Eolas ar 1ú Feabhra, 2018

Tá na dánta do Arklow Music Festival na bliana seo chugainn foilsithe anois ar an bhfo-shuíomh anseo.

Is féidir freisin na dánta go léir a íoslódáil in aon cháipéis amháin.